Ajankohtaista

2.6.2021

Katso seminaarisarja taloteknisestä tuotetiedosta

Taloteknisen tuotetiedon webinaarisarja keräsi laajan yleisön rakentamisen ammattilaisia Webinaarisarjassa käsiteltiin tuotetiedon merkitystä suunnittelussa, rakentamisessa ja rakennusten ylläpidossa. Se toteutettiin yhteistyössä Taltekan ja Sähköteknisen Kaupan liiton kanssa STK ry:n kanssa, ja sitä on rahoittanut myös Ympäristöministeriö. Webinaarien aineistot saatavilla: Luentomateriaalit, webinaari 1 – Tuotetiedon merkitys ja tarve…

3.5.2021

Varusteiden ja varaosien tuotetieto digitaaliseksi

Maankäyttö- ja rakennuslain MRL kokonaisuudistus on tuomassa vaatimuksia valmistajan ilmoittamalle tuotetiedolle. Tuotteen valmistajalle se tarkoittaa, että tuotteen tekninen tieto digitaalisessa muodossa tulee käytännössä olemaan edellytys tuotteen saamiseksi markkinoille. Varsinaisen päätuotteen ohella myös kaikkien tuotteeseen liittyvien varaosien, varusteiden ja lisäosien teknisen tiedon saatavuus digitaalisessa muodossa tulee aiempaa tärkeämmäksi. Nyt kannattaakin jo etupainoitteisesti avata  LVI-numerot myös varusteille ja varaosille! Digitaalista tuotetietoa hyödyntää koko rakentamisen arvoketju.Tukkuliikkeet tarvitsevat liiketoiminnassaan yhä täydellisempää tuotetietoa, ja taloteknisten suunnittelumallien teko edellyttää digitaalisessa muodossa oleva tuotetietoa. Rakennuksissa, komponenteissa sekä erilaisissa järjestelmissä on yhä enemmän älyä, joka edellyttää, että käytön ja huollon ohjeet on hyvin dokumentoitu. Tuotetiedon dokumentointi on myös edellytys rakennuksen koko elinkaaren aikaisen käytön ja energiankulutuksen optimoinnille. Lisäksi vaatimus rakennuksen digitaalisesta tuoteselosteesta, kiinteistön omistajalle toimitettavasta rakennuksen käyttöohjeesta tarkoittaa tuotetiedon digitaalista saatavuutta. Tässä koko ketjussa on oleellista, että päätuotteen tietojen ohella myös varusteiden, varaosien ja lisäosien tekninen tieto on helposti saatavilla digitaalisesti.

6.4.2021

WEBINAARI: Rakennustuotteiden tuotetietoiltapäivä – case talotekniikka, OSA III

Urakoitsijoiden ja kiinteistöhuollon näkökulma tuotetiedon jakoon ja hyödyntämiseen Mitä enemmän rakennuksen tuotetietoa on kerätty ja päivitetty jo rakennusaikana, sitä paremman startin kiinteistön ylläpitohenkilöstö saa. Ajantasaiset tuotetiedot antavat hyvän käsityksen muun muassa rakennuksen laitteista ja järjestelmistä eikä esim. käyttöohjeita tarvitse etsiä erikseen.   Kolmiosaisen Rakennustuotteiden tuotetietoiltapäivä -webinaarisarjan viimeisessä osassa 18.5.2021 kuulemme…

6.4.2021

WEBINAARI: Rakennustuotteiden tuotetietoiltapäivä – case talotekniikka, OSA II

Tuotetiedon hyödyt suunnittelussa Suunnittelussa hyödynnetään joka päivä digitaalista tuotetietoa sähkö-, LVI- ja rakennustuotteiden osalta. Tuotetietojen perusteella voidaan etsiä, valita ja mitoittaa tuotteet ja laitteet. Suunnittelijalla onkin suuri vastuu oikean ratkaisun löytämisessä, jotta valmis rakennus palvelee hyvin käyttötarkoituksessaan. Webinaari jatkaa Taltekan ja STK:n yhteistyössä tuottamaa webinaarisarjaa. Tässä jaksossa pureudumme tuotetiedon merkitykseen…

7.3.2021

WEBINAARI: Rakennustuotteiden tuotetietoiltapäivä 25.3. KATSO TALLENNE

25.3.2021 klo 12.20–14:30 järjestettiin virtuaalinen Rakennustuotteiden tuotetietoiltapäivä, jonka avasi ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen. Digitaalinen standardoitu tuotetieto sähkö-, LVI- ja rakennustuotteista on alan tuottavuuden osatekijä. Juuri nyt uudistuksen alla oleva maankäyttö- ja rakennuslaki tähtää digitaalisen tiedon jakamiseen ja hyödyntämiseen keinona parantaa rakentamisen laatua ja torjua ympäristöhaittoja. Arvoketjun eri toimijoiden…

25.1.2021

LVI-INFO.fi:n hinnoittelu muuttuu 31.1.2021

LVI-INFO.fi – tuotetietorekisterin hinnoitteluperuste muuttuu, ja uusi hinnoittelu astuu voimaan 31.1.2021. Yrityksen vuosihinta on edelleen sidoksissa yrityksen LVI-INFO.fi:n tuotetietokannassa olevien tuotteiden kokonaismäärään. LVI-INFO.fi:tä hallinoivan LVI-Numeron Oy:n hallitus linjasi lisäksi, että 6000 tuotteen hintakatto poistuu ja korvataan jatkossa vastaavanlaisella hintakäyrällä kuten alle 6000 tuotteelle, mutta loivemmalla. Vuoden 2021 yksikköhinta pysyy samansuuruisena…

25.1.2021

Käyttö- ja myyntiyksiköt sekä pakkaustyypit päivittyneet

LVI-INFO.fi:n hallinnassa on jonkin aikaa ollut näkyvillä ilmoitus käyttö- ja myyntiyksiköiden sekä pakkaustyyppien muutoksesta (kuva alla). Muutos ei edellytä asiakkailtamme toimenpiteitä. Käytössä olleet yksiköt on yhtenäistetty yhdenmukaisiksi Tuotetietostandardissa käytettyjen yksiköiden kanssa. Tuotetietostandardi on käytössä niin sähköteknisiä tuotteita päivitettäessä (Sähkönumerot.fi) kuin Rakennustiedon palvelussakin.            …