Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste LVI-Numero Oy:n verkkopalvelusta www.lvi-info.fi

Rekisterinpitäjä
LVI-Numero Oy
Särkiniementie 3
00120 Helsinki

Henkilörekisteriä hoitava henkilö
Magnus Sirén

Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietojen käyttötarkoituksena on LVI-Numero Oy:n verkkopalvelun www.lvi-info.fi asiakkaan asiakassuhteen hoito ja ylläpito sekä verkkopalveluiden käytön seuranta ja väärinkäytösten valvonta sekä verkkopalveluiden toiminnan suunnittelu ja kehittäminen.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä
Henkilörekisteri sisältää henkilötietoja www.lvi-info.fi -verkkopalveluiden käyttäjäksi rekisteröityneistä henkilöistä.

Kuvaus rekisteröityihin liittyvistä tiedoista ja tietoryhmistä
Asiakastiedot: henkilön nimi, ryhmä, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yritys, yrityksen yhteystiedot, käyttäjätunnus ja salasana

Rekisterin tietolähteet
Rekisteriin kerätään rekisteröityjen itse luovuttamia tietoja sekä palvelun käytön aikana rekisteröityneestä käyttäjästä tallentuneita palvelun käyttöä koskevia tietoja.

Asiakastiedot lisätään rekisteriin rekisteröintivaiheessa ja poistetaan asiakkaan pyynnöstä. Tietoja päivitetään tarvittaessa.

Tietojen säännönmukainen luovuttaminen
Rekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä säilytetään tietojärjestelmässä, johon on pääsy ainoastaan LVI-Numero Oy:n työntekijöillä, joilla on tarve käyttää tietojärjestelmää työtehtäviensä täyttämiseksi. Tietojärjestelmä on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

12.5.2017