LVI-INFO -sanasto

Sanastossa avataan yleisimmät LVI-INFO.fi:n käyttöön liittyvät termit.

Tuotetietorekisteri, josta löytyy yli 161.000 LVI-teknisen tuotteen tiedot yli 400 eri valmistajalta tai maahantuojalta. Tuotteet on yksilöity LVI-numeroilla.

Tietokannasta voi hakea LVI-teknisiä tuotteita joko LVI-numerolla tai tuotteen nimellä.

LVI-INFO.fi:n asiakkuus vaatii rekisteröitymisen. Oman tuotteen tietojen ylläpitäminen LVI-INFO.fi  -tuotetietorekisterissä ja niiden teknisen tiedon järjestäminen ETIM-standardin mukaisesti vaatii LVI-INFO.fi:n asiakkuuden.

LVI-numerot ovat seitsemännumeroisia tunnistenumeroita Suomessa myytäville LVI-teknisille tuotteille.

LVI-numero, jonka rekisteröineellä yrityksellä on yksinoikeus sen käyttöön.

LVI-numero, joka on rekisteröity useammalle valmistajalle. Yhteisnumerot yksilöidään valmistajan oman tuotemerkin mukaan.

Tilauskoria käytetään, kun uuden tuotteen tiedot rekisteröidään LVI-INFO.fi:n. Uusi tuote yksilöidään LVI-numerolla.

Muutoskoria käytetään, kun tehdään muutoksia LVI-INFO.fi:ssä olevien tuotteiden tietoihin.

Poistokoria käytetään, kun poistetaan tuotteita LVI-INFO.fi:stä.

Talotekniikkastandardi on Excel-muotoinen dokumentti, jossa on valmiissa pohjassa uusien tuotteiden rekisteröintiin tai tuotteiden tietojen muuttamiseen tarvittavat tiedot.

Talotekniikkastandardin voit ladata LVI-INFO.fi:ssä kirjauduttuasi sisään palveluun.

Talotekniikkastandardi poistuu käytöstä vuoden 2020 aikana. 

Excel-pohja, josta löytyy tuotteen tunnistetietojen lisäksi tuotteelle määritelty ETIM-luokka ja sen ominaisuudet. ETIM-pohjan voit ladata LVI-INFO.fi:ssä kirjauduttuasi sisään palveluun.

BMEcat on XML-muotoinen tiedosto, jolla tuotteen tekniset  tiedot välitetään ETIM-standardoidussa muodossa.

 

 

 

Tuotetietostandardi on Excel-muotoinen dokumentti, jossa on valmiissa pohjassa uusien tuotteiden rekisteröintiin ja tuotteiden tietojen muuttamiseen tarvittavat tiedot. Tuotetietostandardi tulee korvaamaan Talotekniikkastandardin vuoden 2020 aikana.

Tuotetietostandardin voit ladata LVI-INFO.fi:ssä kirjauduttuasi sisään palveluun.

LVI2010 nimikkeistön tarkoituksena on toimia rakennus- ja kiinteistöalalla LVI-teknisten järjestelmien jäsentelynä ja luokitteluna. Katso lisätietoa Rakennustiedon sivulta.

CE-merkintään liittyvä suoritustaso ilmoitus. Ennen CE-merkinnän kiinnittämistä valmistajan tulee laatia tuotteesta suoritustasoilmoitus (Declaration of Performance, DoP). Suoritustasoilmoituksesta voidaan varmistaa että tuote on määräysten ja vaatimusten mukainen.

United Nations Standard Products and Services Code. Kahdeksannumeroinen UNSPSC on maailmanlaajuinen, avoin ja ilman lisenssiä käytettävä standardi. Luokittelun käyttöön ei tarvita jäsenyyttä missään organisaatiossa.