Homma putkessa

(säännöt päivitetty 5.6.2023)

Homma Putkessa – palkinnon myöntää LVI-INFO vuosittain asiakasyritykselleen, jonka tuotetiedot ovat hyvin ajan tasalla ja täyttävät kisan vuosittain päivittyvät kriteerit LVI-INFO- tuotetietorekisterissä. Alkuvuoden ajan neuvomme tuotetietojen päivittämisessä ja autamme ongelmakohdissa. Loppuvuonna kriteerit täyttävien joukosta valitaan muutama yritys, joita kuka tahansa LVI-INFO.fi:n www-sivuilla vieraileva pääsee  äänestämään. Voittaja julkaistaan vuosittain joulukuussa, ja kiertopalkinto luovutetaan eteenpäin LVI-alan Putkipörssi-tapahtumassa.

Kilpailun säännöt
Homma putkessa – palkinnon voittoon tarvitaan voittoa kahdessa vaiheessa.

Ensimmäiseen vaiheeseen pääsevät yritykset, joiden tuotetiedot on hyvin päivitetty ja täyttävät seuraavat kriteerit:

  • Mukaan alkukarsintaan päästäkseen täytyy tuotetietoja olla täytettynä seuraavasti:
    • ETIM-TIEDOT 80 prosentilla tuotteista
    • TUOTEKUVAT 100 prosentilla tuotteista
    • LIITETIEDOSTOT 80 prosentilla tuotteista
    • TUOTEKUVAUSTEKSTI 70 prosentilla tuotteista

Käytännössä  yrityksen omalla sivulla löytyy tällöin neljä vihreää ikonia (kuva alla).

 

 

Seuraavassa vaiheessa valitsemme ehdokkaat jatkoäänestykseen. Jatkoon pääsevät yritykset valitsee LVI-INFO.fi:n henkilöstö erikseen määritellyin kriteerein (esim. kuinka paljon työtä ponnistus on edellyttänyt – kuinka paljon tuotetietoja yrityksellä on rekisterissä, kuinka aktiivisia yritykset ovat olleet esim. koulutuksissa tai yhteydenotoissa LVI-INFO.fi:n asiakaspalveluun). Jatkoon pääsee 4-6 yritystä.

Äänestys tapahtuu avoimena äänestyksenä LVI-INFO.fi:n julkisilla verkkosivuilla, ja siihen voi osallistua kuka tahansa sivuilla vierailija.

Koska palkinto on kiertopalkinto, se tulee joka vuosi luovuttaa eteenpäin uudelle voittajalle. Sama yritys voi siis voittaa palkinnon useamman kerran, mutta ei peräkkäisinä vuosina.

Homma Putkessa 2023 -aikataulu

Lokakuu
Äänestykseen valitut yritykset julkistetaan.

Marraskuu
Äänestys käynnissä marraskuussa

Joulukuu
Voittajan julkistus ja kiertopalkinnon luovutus.