Ympäristötiedot

Ympäristötietoja lisätään tuotteille muutoskorin kautta, joko lomaketta tai Tuotetietostandardia käyttäen. Kenttien otsikoissa oleva TT-numero tarkoittaa Tuotetietostandardin saraketunnistetta.

 

Ympäristötietoja lisätään tuotteille muutoskorin kautta. Jos tuotteelle on laskettu GWP-luku, Ympäristöselosteen eli EPD:n (Environmental Product Declaration) lisäksi tuotetietoihin täytyy lisätä myös valmistajan ilmoittama tuotevaiheen (A1-A3) GWP-luku, standardi, johon ilmoitetun GWP-luvun laskenta perustuu sekä GWP-luvun verifioinnin tehnyt taho. EPD-liite lisätään tuotteelle PDF-muodossa liitteiden hallinnan kautta  tai lisäämällä dokumentin url-osoite Tuotetietostandardi -kenttään TT765.

Jos tuotteelle ei ole laskettu GWP-lukua, käytetään tuotteelle lähinnä sopivaa laskennallista päästötietokannan co2data.fi:n konservatiivista arvoa.

 

Syötä kenttään tuotteen VAK-luokitus.

Mikä on kuljetusvaarallinen aine?

Vaarallisiksi aineiksi kuljetuksissa kuuluvat monet kemikaalit, aineet, aineiden seokset, tuotteet, jopa esineet, jotka sisältävät sellaisia yksittäisiä aineita tai aineyhdistelmiä (= seoksia), joiden vaikutus saattaa olla vaarallinen tai haitallinen niiden päästyä kosketuksiin elävien kudosten, materiaalien, ravintoaineiden, rehujen yms. aineiden kanssa. Myös ympäristövaarallisuus on huomioitava vaarallisten aineiden kuljetuksessa.

Kuljetusvaarallinen aine

Aine, seos, liuos, esine, väline tai tavara, joka aiheuttaa räjähdys-, palo-, tartunta- tai säteilyvaaraa, on syttyvä, reaktiivinen, myrkyllinen, syövyttävä tai tuottaa vaarallisia reaktioita kuljetuksessa aiheuttaen vaaraa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Lue lisää aiheesta Tukesin sivulta, josta löydät VAK-vaarallisuusluokat.

Syötä kenttään KTT:n url-osoite. Linkin tiedostoa ei ladata järjestelmään, mutta linkki säilyy aktiivisena tuotekortilla.

Kemikaalien toimittajat välittävät käyttöturvallisuustiedotteella asiakkailleen tietoa kemikaalin vaaroista, turvallisesta varastoinnista, käsittelystä ja hävittämisestä.

Käyttöturvallisuustiedotteen tietojen avulla kemikaalin käyttäjät voivat käyttää kemikaalia turvallisesti. Käyttöturvallisuustiedotteet saadaan kemikaalien toimittajilta. Niiden ei tarvitse olla yleisesti saatavilla, esim.verkkosivuilta.

Käyttöturvallisuustiedotteet on tarkoitettu kemikaalien ammatti- ja teollisuuskäyttäjille, ei kuluttajille.

Mistä kemikaaleista pitää toimittaa käyttöturvallisuustiedote?

  • vaarallisiksi luokitellut aineet ja seokset
  • aineet, jotka ovat hitaasti hajoavia, biokertyviä ja myrkyllisiä (PBT-aineet)
  • aineet, jotka ovat erittäin hitaasti hajoavia ja erittäin voimakkaasti biokertyviä (vPvB-aineet)
  • erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC-aineet), jotka on listattu kandidaattilistaan.

Jos vaaralliseksi luokiteltu aine tai seos on tarkoitettu myös kuluttajakäyttöön, voidaan käyttöturvallisuustiedote toimittaa pyynnöstä. Lisää lisää aiheesta Tukesin sivulta.

Syötä dokumentin url-osoite.

Ympäristöseloste eli EPD (Environmental Product Declaration) on verifioitu ja standardoitu tapa esittää tuotteen ympäristövaikutukset. Ympäristövaikutusten laskenta tehdään elinkaarianalyysillä (LCA) ja EPD:n verifioi riippumaton asiantuntija. Rakennustuotteiden EPD:t laaaditaan EN 15804 ja ISO 21930 standardien mukaan.

Ympäristöselosteen laatiminen on vapaaehtoista, mutta yhä enenevässä määrin suunnittelijat, rakennuttajat sekä rakennusurakoitsijat seuraavat materiaalivalmistajien ympäristöselosteita tarkastellessaan rakennushankkeiden ympäristövaikutuksia elinkaarilaskennassa.

Ympäristöseloste on yksi tärkeimmistä käytännön välineistä edistäessämme kestävää kehitystä ja hillitessämme ilmastonmuutosta. Selosteet kertovat tuotteiden ympäristövaikutukset rakennuttajille, suunnittelijoille, sekä rakennusliikkeille. Näin ne voivat tehdä kestävän kehityksen mukaisia valintoja ja raportoida niiden ympäristövaikutuksista eteenpäin omille asiakkailleen ja rakennusten käyttäjille.

Syötä kenttään KTT:n url-osoite, tiedosto ladataan järjestelmään.

Kemikaalien toimittajat välittävät käyttöturvallisuustiedotteella asiakkailleen tietoa kemikaalin vaaroista, turvallisesta varastoinnista, käsittelystä ja hävittämisestä.

Käyttöturvallisuustiedotteen tietojen avulla kemikaalin käyttäjät voivat käyttää kemikaalia turvallisesti. Käyttöturvallisuustiedotteet saadaan kemikaalien toimittajilta. Niiden ei tarvitse olla yleisesti saatavilla, esim.verkkosivuilta.

Käyttöturvallisuustiedotteet on tarkoitettu kemikaalien ammatti- ja teollisuuskäyttäjille, ei kuluttajille.

Mistä kemikaaleista pitää toimittaa käyttöturvallisuustiedote?

  • vaarallisiksi luokitellut aineet ja seokset
  • aineet, jotka ovat hitaasti hajoavia, biokertyviä ja myrkyllisiä (PBT-aineet)
  • aineet, jotka ovat erittäin hitaasti hajoavia ja erittäin voimakkaasti biokertyviä (vPvB-aineet)
  • erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC-aineet), jotka on listattu kandidaattilistaan.

Jos vaaralliseksi luokiteltu aine tai seos on tarkoitettu myös kuluttajakäyttöön, voidaan käyttöturvallisuustiedote toimittaa pyynnöstä. Lisää lisää aiheesta Tukesin sivulta.

Syötä dokumentin url-osoite.

M1-luokitus asettaa raja-arvot materiaalien ja kalusteiden orgaanisten haihtuvien yhdisteiden (VOCt), formaldehydin ja ammoniakin päästöille, lisäksi arvioidaan tuotteen hajun hyväksyttävyys. M1-luokitusmerkki tuotteessa kertoo, että tuote ei haise ja että tuote on vähäpäästöinen M1-vaatimusten mukaisesti.

Päästöluokkia on kolme: M1-luokka vastaa raja-arvoiltaan tiukimpia vaatimuksia päästöluokituksessa, luokat M2 ja M3 ovat kriteereiltään väljempiä päästöjen osalta. Rakennusmateriaalien valmistajat voivat hakea tuotteilleen päästöluokitusta, ja päästöluokituksesta päättää Rakennustietosäätiön luokitustyöryhmä. Lue lisää Rakennustietosäätiön sivulta.

Lisää F1-merkintä, jos tuotteella on FI-sertifiointi. Muussa tapauksessa jätä kenttä tyhjäksi.

FI-turvallisuusmerkki osoittaa tuotteen täyttävän sitä koskevat turvallisuusvaatimukset. Maahantuojat ja valmistajat voivat halutessaan hakea tuotteilleen FI-sertifiointia. FI-sertifioitu tuote täyttää aina direktiivin turvallisuusvaatimukset tuotteelle. Lue lisää FI-merkki sivulta.

Yksikkö kg CO2e /kg.

HUOMIO! Jos täytät tämän kohdan, täytä myös kohdat TT791 (Standardi, johon ilmoitetun GWP-luvun laskenta perustuu), TT792 (Kolmannen osapuolen verifiointi) sekä TT765 (Ympäristöseloste EPD). Jos sinulla ei ole tiedossa TT790 Valmistajan GWP-lukua, täytä kohta TT793 Päästötietokannan ID-tunniste.

Täytä ensisijaisesti tämä kohta, mikäli tiedossasi on tuotteen valmistajan ilmoittama GWP-luku rakennuksen elinkaaren vaiheista A1-A3 (tuotevaihe) standardin EN 15978 määritelmän mukaisesti. GWP-luvun laskentastandardi EN15804:2012+A2:2019.

 

Sallitut arvot EN15804:2012 tai EN15804:2012 + A1:2013 tai EN15804:2012 + A2:2019.

Ilmoita tässä GWP-luvun verifioinnin tehnyt taho esimerkiksi PEP ecopassport, EPD-norge, RTS EPD jne. Jos kolmannen osapuolen verifiointia ei ole, ilmoita tässä: ”ei verifioitu”.

Tuotteen Rakentamisen päästötietokannan ID-tunnus.

Jos tuotteelle ei ole laskettu GWP-lukua, käytetään tuotteelle lähinnä sopivaa laskennallista päästötietokannan konservatiivista arvoa.