ETIM-standardi

ETIM Technical Information Model on standardi, jolla tuotteen tekninen tieto ilmaistaan yhtenäisellä tavalla, kieliriippumattomasti. ETIM mahdollistaa tuotehaun tietyillä teknisillä ominaisuuksilla ja vertailun samat ominaisuudet täyttävien tuotteiden kanssa.

ETIM-standardin rakenne riippuu siitä, kuinka monimutkainen tuote on kyseessä. Tuotteiden tekninen tieto ilmaistaan ETIM-standardissa yhteisesti sovituilla suureilla, jotka vaihtelevat tuotteen ominaisuuksien mukaan. Tuotteet jaetaan ETIM-luokkiin, joilla on edelleen ETIM-ominaisuuksia ja ETIM-arvoja. Jokaisella ETIM-luokalle (vastaa tuoteluokkaa) on määritelty ominaisuudet, jotka kyseiselle tuoteluokalle ovat oleellisia. Tuote-ominaisuudet puolestaan saavat arvoja, jotka voivat olla numeerisia, valintoja tai vaikkapa vaihteluvälejä.

ETIM-standardia otetaan parhaillaan käyttöön Suomessa ja Ruotsissa, samanaikaisesti. Standardin termit vaativat soveltamista ja käännöstyötä, jotta ETIM saadaan sovitetuksi pohjoismaisiin olosuhteisiin. Osa termeistä on jo suomennettu, ja näkyvillä LVI-INFO.fi:n ETIM-välilehdellä. Standardi täydentyy sitä mukaa, kun termejä saadaan alan yhteisissä työryhmissä käännettyä.

ETIM-standardin käyttöönotosta Suomessa vastaa ETIM Finland.