ETIM-standardi

ETIM eli  European Technical Information Model on standardi, jolla tuotteen tekninen tieto ilmaistaan yhtenäisellä tavalla, kieliriippumattomasti. ETIM mahdollistaa tuotehaun tietyillä teknisillä ominaisuuksilla ja vertailun samat ominaisuudet täyttävien tuotteiden kanssa.

ETIM-standardin rakenne riippuu siitä, kuinka monimutkainen tuote on kyseessä. Tuotteiden tekninen tieto ilmaistaan ETIM-standardissa yhteisesti sovituilla suureilla, jotka vaihtelevat tuotteen ominaisuuksien mukaan. Tuotteet jaetaan ETIM-luokkiin, joilla on edelleen ETIM-ominaisuuksia ja ETIM-arvoja. Jokaisella ETIM-luokalle (vastaa tuoteluokkaa) on määritelty ominaisuudet, jotka kyseiselle tuoteluokalle ovat oleellisia. Tuote-ominaisuudet puolestaan saavat arvoja, jotka voivat olla numeerisia, valintoja tai vaikkapa vaihteluvälejä.

ETIM-standardia otetaan parhaillaan käyttöön Suomessa ja Ruotsissa, samanaikaisesti. Standardin termit vaativat soveltamista ja käännöstyötä, jotta ETIM saadaan sovitetuksi pohjoismaisiin olosuhteisiin. Osa termeistä on jo suomennettu, ja näkyvillä LVI-INFO.fi:n ETIM-välilehdellä. Standardi täydentyy sitä mukaa, kun termejä saadaan alan yhteisissä työryhmissä käännettyä.

ETIM-standardin käyttöönotosta Suomessa vastaa ETIM Finland.