ETIM-standardi

ETIM Technical Information Model on malli, jolla tuotteen tekninen tieto ilmaistaan yhtenäisellä tavalla, kieliriippumattomasti. ETIM mahdollistaa tuotehaun tietyillä teknisillä ominaisuuksilla ja vertailun samat ominaisuudet täyttävien tuotteiden kanssa. ETIM-standardin kehittämisestä Suomessa vastaa ETIM Finland.

ETIM-standardin rakenne riippuu siitä, kuinka monimutkainen tuote on kyseessä. Tuotteiden tekninen tieto ilmaistaan ETIM-standardissa yhteisesti sovituilla suureilla, jotka vaihtelevat tuotteen ominaisuuksien mukaan. Tuotteet jaetaan ETIM-luokkiin, joilla on edelleen ETIM-ominaisuuksia ja ETIM-arvoja. Jokaisella ETIM-luokalle (vastaa tuotenimeä) on määritelty ominaisuudet, jotka kyseiselle tuoteluokalle ovat oleellisia. Tuote-ominaisuudet puolestaan saavat arvoja, jotka voivat olla numeerisia, valintoja tai vaikkapa vaihteluvälejä. Lisää ETIM-standardin rakenteesta ETIM Finlandin sivuilta.

ETIM-standardi kehittyy ja muuttuu tuotteiden ominaisuuksien mukana. Myös tuotteen ominaisuuksien suomentaminen on pitkällinen prosessi.  Osa termeistä on jo suomennettu, ja näkyvillä LVI-INFO.fi:n ETIM-välilehdellä. Standardi täydentyy sitä mukaa, kun termejä muokataan alan yhteisissä työryhmissä.