Onnisella rikastetaan tuotetietoa yhteisprojektissa LVI-INFO.fi:n kanssa

Onninen ja LVI-INFO.fi ovat käynnistäneet yhteisprojektin Onnisen omien tuotteiden tuotetiedon rikastamisesta. Projektissa hyödynnetään kahta kesätyöntekijää, jotka täydentävät tuotetietoa muun tiimin tuella ja tuotepäälliköiden ohjauksessa.

Kauppatieteiden kandi Veera Korhonen työskentelee jo toista kesää Onnisella. Korhonen on ollut Onnisella myös opintojensa ohessa, osa-aikaisena apuna lukuvuodenkin aikana, ja jatkaa tänä kesänä edelleen tuotetietotiimissä tittelillä PIM administrator. Noin kymmenen hengen tiimi työskentelee tuotetiedon parissa ylläpitäen ja rikastaen verkkokaupan tuotetietoja. Käytännössä tiimi ottaa vastaan inboxiin tulevia tuotepäälliköiden toimeksiantoja tuotteiden tarkistamiseksi ja päivittämiseksi. Apuna tuotteiden teknisen tiedon tarkistamisessa käytetään LVI-INFO.fi ja Sähkönumerot. fi – palveluja, josta eri valmistajien tuotetietoja haetaan.

Onnisella on myös omia tuotteita kaikkiaan 7300 kappaletta, ja tämän tuotetiedon rikastamiseksi on tuoreeltaan käynnistetty yhteisprojekti, jossa myös Korhonen on mukana. Onnisen omien tuotteiden osalta lähtötilanne on hyvä. Tarkentavaa teknistä tuotetietoa löytyy 40 prosentilta kaikista tuotteista. Paras tilanne on tuotekuvien osalta (valtaosalle tuotteista on lisätty vähintään yksi tuotekuva) kun taas eniten petrattavaa on tuotekuvaustekstien ja liitetiedostojen osalta.

Onnisen omiin tuotetietojärjestelmiin Korhonen on tietysti jo ehtinyt hyvin perehtyä, mutta  LVI-INFO.fi:n hallinta vaati vielä ohjeistusta. Jotta yhteisprojekti saataisiin hyvin käyntiin, Korhonen osallistuikin toukokuun puolessa välissä LVI-INFO.fi:n käyttäjille suunnattuun koulutukseen, jossa perusasioita ja ETIM-tietojen täydennyksen periaatteita käytiin läpi.

Aiempaa kosketuspintaa tekniseen tukkukauppaan Korhosella ei ennen Onniselle tuloa ollut, mutta reipasta kesätyöntekijää kokemattomuus teknisen kaupan tuotteista ei vaivannut. Vahvana motiivina Onniselle hakeutumiseen olivat verkkokaupan ja digitaalisuuden mahdollisuudet, jotka kovasti kiinnostavat. Korhosen mukaan lähes jokaisella kauppiksen kurssilla otetaan jollain tavalla kantaa digitaalisuuden mahdollisuuksiin, mutta asia konkretisoituu ihan eri tavalla kun verkkokaupan toimintaan pääsee tutustumaan käytännössä.

Hän on ollut mukana esimerkiksi taustavoimana markkinointikampanjan käynnistyessä, jolloin luonnollisesti kampanjatuotteiden tiedot on tarkistettava ja mahdolliset puutteet korjattava ennen kampanjan käynnistymistä. Ehkäpä ensi kesänä Korhonen pääsee kokeilemaan ideoitaan ja osaamistaan jo kampanjan suunnitteluvaiheesssa?