Kiitos asiakastyytyväisyyskyselyymme vastanneille

Kyselimme helmikuun alussa kokemuksianne asiakaspalvelustamme, LVI-INFO.fi -hallintajärjestelmästä sekä LVI-INFO.fi julkisilla sivuilla olevasta hakupalvelusta. Saimme ison määrän vastauksia – kaikkiaan 83 kappaletta. Iso kiitos kaikille vastanneille arvokkaasta palautteestanne. Tulemme hyödyntämään kyselyn tuloksia sekä  tuotetietojärjestelmän että hakupalvelun kehittämisessä.

Yhteenvetoa kyselyn tuloksista alla.

********************

Asiakaspalvelu on ystävällistä ja ratkaisee ongelmat

Vastaajista enemmistö (huikeat 94 %) piti asiakaspalvelua ystävällisenä. Sama osuus vastaajista (94 %) oli sitä mieltä, että saa vastauksen kysymykseensä ja ongelmat ratkeavat useammissa tapauksissa.

LVI-INFO.fi – järjestelmä pidettiin kohtuullisen hyvänä

Kysyttäessä LVI-INFO.fi-hallintajärjestelmästä, vastausten hajonta oli suurempaa. Järjestelmän käytettävyyttä piti hyvänä 60 % vastaajista, kun 37 % mielestä se oli keskinkertainen.

Helpoimmiksi toiminnoiksi LVI-INFO.fi -järjestelmässä koettiin omien tietojen muokkaaminen, joita 70 % vastaajista piti joko erittäin helppona tai helppona sekä tietojen saamisen ulos järjestelmästä, joka oli 66 % mielestä joko erittäin helppoa tai helppoa.

Vaikeimpana annetuista toiminnosta pidettiin hakemusten tekemistä excelillä, jota vaikeana tai erittäin vaikeana piti 13 % vastaajista. Helpoksi tai erittäin helpoksi sen koki 49 % vastaajista.

LVI-INFO.fi – hakupalvelun tuotekortin selkeys ja informatiivisuus jakoi arvioita

Julkisen sivustomme tuotehakua käytti viikoittain tai kuukausittain 39 % vastaajista, 52 % harvemmin ja 9 % vastaajista ei ollut käyttänyt sitä koskaan. 70 % tuotehakuja tehneistä sanoi useimmiten myös löytävänsä etsimänsä.

Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan julkisen haun tuottaman tuotekortin selkeyttä ja informatiivisuutta.
Tuotekorttien selkeyttä piti erittäin hyvänä tai hyvänä 61 % vastaajista, kun 34 % piti tuotekortin selkeyttä kohtalaisena, mutta 5 % vastaajista koki tuotekortin vaikeana.

Tuotekortin informatiivisuutta piti erittäin hyvänä tai hyvänä 62 % vastaajista, kun se 35 % mielestä oli kohtalainen. Vastaajista 4 % arvioi tuotekortin informatiivisuuden vaikeaksi tai erittäin vaikeaksi.