10.9.2023

Climeconilla APIT työn alla

Lisääntyvän teknisen tuotetiedon siirtotarpeen myötä on moni asiakkaamme käynnistänyt rajapintojen rakentamisen LVI-INFO.fi:n tuotetietorekisteriin. API-yhteyksien luominen ja tuotetiedon siirtymisen automatisoiminen on tähtäimessa Climeconillakin. Tavoitteena on mahdollisimman täydellinen, kaikkia asiakasryhmiä palveleva tuotetieto. Climecon oli myös ensimmäinen Homma putkessa – kisan voittaja jo vuonna 2017, ja ottanut etunenässä harppauksia alan vastuullisuustyössä.  Löytyykö hiilineutraaliuden…

5.9.2023

Ym-projektissa haastateltiin rakennuttajia, suunnittelijoita ja urakoitsijoita

Ym-rahoitteisen yhteishankkeen ”Talotekniikkatuotteiden CO₂-datan raportointi ja hyödyntäminen liiketoimintaketjussa” on kesän aikana haastateltu satunnaisesti valittu joukko rakennuttajia, urakoitsijoita ja  suunnittelijoita, yhteensä kaikkiaan 24 henkilöä. Projektin parissa työskentelvä Mikko Manni arvioi, että haastattelujen perusteella tietämys rakennuslain mukanaan tuomista muutoksista sekä niihin valmistautuminen on yhä edelleen heikkoa. Haastateltavat toki tunnistavat ympäristöselosteen hyödyt omalle…

1.9.2023

Oma kyselymmekin vahvisti: ilma on sakeana epätietoisuudesta

LVI-INFO.fi:n lähestyi asiakkaitaan kesän kynnyksellä lyhyellä kartoituksella. Vastauksia kyselyyn tuli niin vaatimaton määrä,  (n= 28), että tulosten perusteella voi tehdä korkeintaan suuntaa antavia johtopäätöksiä. Yleisesti uudesta rakennuslaista ja sen voimaantulosta ollaan kyllä tietoisia, mutta sen mukanaan tuomat vaatimukset herättävät vielä paljon epätietoisuutta. Kyselyssä kävi ilmi, että 30 prosenttia vastaajista ei…

31.8.2023

Älä unohda tuotekuvaustekstin merkitystä myynnille

Hyvä tuotekuvausteksti kertoo tuotteen tärkeimmät ominaisuudet ja selittää myös tuotteessa käytettyjä ratkaisuja tiiviistetysti. Erinomaiseksi esimerkiksi hyvästä tuotekuvaustekstistä nostamme Wavinin muhviputken kuvauksen (alla). Voit myös kerrata, miten Dahl Suomi Oy:n kehitysasiantuntija Rosa Kuusipalo neuvoo valmistautumaan tuotekuvaustekstin tuotantoon. Ohjeet tuotekuvaustekstin lisäämiseen löydät käyttöohjeista.

12.1.2023

Yhteishanke ennakoimaan tuotteiden ympäristöselvitysten vaatimuksia

LVI-INFO, Sähkönumerot.fi  ja Talotekninen teollisuus ja kauppa Talteka ry ovat käynnistäneet yhteishankkeen, jossa pyritään ennakoivasti selvittämään, millaisia vaatimuksia taloteknisiltä tuotteilta edellytetään Rakennuslakiin tulevien vähähiilisyyden vaatimusten myötä. Jokaiselta rakennushankkeelta tullaan jatkossa vaatimaan ympäristöselvitys. Rakennuslain uudistuksella pyritään vähentämään rakennuskannan aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä. Kun ohjauskeinot ovat aiemmin keskittyneet olemassaolevan rakennuskannan…

2.9.2022

Onnisen kesätyöntekijät rikastivat tuotetietoa yhteisprojektissa

Onnisella käynnistyi kevään alussa tuotetietoprojekti, jossa oli tavoitteena yhteistyössä LVI-INFO.fi:n kanssa rikastaa erityisesti Onnisen omien tuotteiden tuotetietoa. Projektissa oli vahvistuksena Onnisen kesätyöntekijät, joilla oli jo aiempaa kokemusta tuotehallinnasta ja tuotetiedon rikastamisesta. Projekti saatiin syyskuun alkuun mennessä päätökseen ja tulokset olivat hyviä. ETIM-tietoja saatiin lisättyä, mutta suurin muutos oli liitetiedostojen ja…