Oma kyselymmekin vahvisti: ilma on sakeana epätietoisuudesta

LVI-INFO.fi:n lähestyi asiakkaitaan kesän kynnyksellä lyhyellä kartoituksella. Vastauksia kyselyyn tuli niin vaatimaton määrä,  (n= 28), että tulosten perusteella voi tehdä korkeintaan suuntaa antavia johtopäätöksiä. Yleisesti uudesta rakennuslaista ja sen voimaantulosta ollaan kyllä tietoisia, mutta sen mukanaan tuomat vaatimukset herättävät vielä paljon epätietoisuutta. Kyselyssä kävi ilmi, että 30 prosenttia vastaajista ei tiennyt, koskevatko uudet vaatimukset oman yrityksen tuotteita, ja 35 % oli epävarma siitä, onko yrityksen tuotteilla jo olemassa ympäristöselosteita.

Arvio ympäristöselosteiden vaatimasta lisäresurssista hajaantui tasaisesti:  29% oli sitä mieltä, että ei lisäresursseja tarvitaan jonkin verran enemmän, 29 % mielestä resursseja tarvitaan selvästi enemmän ja 29% ei osannut ottaa asiaan kantaa.