Ym-projektissa haastateltiin rakennuttajia, suunnittelijoita ja urakoitsijoita

Ym-rahoitteisen yhteishankkeen ”Talotekniikkatuotteiden CO₂-datan raportointi ja hyödyntäminen liiketoimintaketjussa” on kesän aikana haastateltu satunnaisesti valittu joukko rakennuttajia, urakoitsijoita ja  suunnittelijoita, yhteensä kaikkiaan 24 henkilöä.

Projektin parissa työskentelvä Mikko Manni arvioi, että haastattelujen perusteella tietämys rakennuslain mukanaan tuomista muutoksista sekä niihin valmistautuminen on yhä edelleen heikkoa. Haastateltavat toki tunnistavat ympäristöselosteen hyödyt omalle liiketoiminnalleen sekä yrityksensä brändille, ja pitävät sitä tärkeänä ohjauskeinona kohti vähähiilistä rakentamista. Näyttää kuitenkin siltä, että käytännön valmistautumisessa ei ole pidetty kiirettä. Positiivisena Manni pitää sitä, että rakennuttajat selvästi arvostavat ympäristöselosteita, ja esimerkiksi urakoitsijat kertoivat haastatteluissa valitsevansa jo nyt mieluummin sellaisia tuotteita, joilta löytyy ympäristöseloste. Taloteknisen alan tietokannat LVI-INFO.fi ja Sähkönumerot.fi ja niistä saatavilla oleva tuotetieto olivat haastatelluille yhä melko tuntemattomia tuotetiedon lähteitä.

Epätietoisuuus tulevasta ja huono valmistautuminen selittyy osin sillä, että laki tarkentuu vielä asetuksissa. Niissä määritellään tarkemmin, mitä taloteknisiä tuoteryhmiä EPD-vaatimukset koskevat ensimmäisinä ja kuinka tiukaksi tuotteiden ympäristövaikutuksen raja-arvoja määritellään. Tarkempia tietoja täytyy odotella vielä lain voimaantuloon asti.

Vaikka paljon on vielä auki, on LVI-INFO.fi:n toimitusjohtaja Magnus Sirén tulosten osalta myös tyytyväinen. Kiinnostus rajapintojen rakentamiseen eri tuotetietojärjestelmistä toiseen on nyt saanut vauhtia, kun on paremmin ymmärretty jo olemassaolevien tietokantojen mahdollisuudet.

– Jatkossa tietokantojen tunnettuutta tulee kohentaa rakentajien mutta erityisesti suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden keskuudessa. Tietokantamme ovat heille hyödyllinen työkalu. Rajapintojen rakentaminen suunnittelijoiden tärkeimpään työkaluun, suunnitteluohjelmistoihiin, on täysin mahdollista, jopa helppoa. Seuraavaksi projektissa keskitytäänkin kontaktoimaan tärkeimpiä suunnitteluohjelmistotaloja, Sirén kertoo.

Lisätietoja projektista:
toimitusjohtaja Magnus Sirén, magnus.siren_@_lvi-info.fi

Talotekniikkatuotteiden CO₂-datan raportointi ja hyödyntäminen liiketoimintaketjussa on LVI-INFO.fi:n, Sähkönumerot.fi:n sekä Sähköteknisen Kaupan liitto ry:n yhteisprojekti, jonka tarkoituksena on luoda toimiva prosessi, jolla taloteknisten tuotteiden ympäristötiedot saadaan tarvittavassa laajuudessa ja koneluettavassa muodossa sekä LVI-INFO.fi:n että Sähkönumero.fi:n tuotetietokantoihin, ja sieltä edelleen koko rakentamisen arvoketjuun toimitettavaksi.