Ajankohtaista

10.9.2023

Climeconilla APIT työn alla

Lisääntyvän teknisen tuotetiedon siirtotarpeen myötä on moni asiakkaamme käynnistänyt rajapintojen rakentamisen LVI-INFO.fi:n tuotetietorekisteriin. API-yhteyksien luominen ja tuotetiedon siirtymisen automatisoiminen on tähtäimessa Climeconillakin. Tavoitteena on mahdollisimman täydellinen, kaikkia asiakasryhmiä palveleva tuotetieto. Climecon oli myös ensimmäinen Homma putkessa – kisan voittaja jo vuonna 2017, ja ottanut etunenässä harppauksia alan vastuullisuustyössä.  Löytyykö hiilineutraaliuden…

5.9.2023

Ym-projektissa haastateltiin rakennuttajia, suunnittelijoita ja urakoitsijoita

Ym-rahoitteisen yhteishankkeen ”Talotekniikkatuotteiden CO₂-datan raportointi ja hyödyntäminen liiketoimintaketjussa” on kesän aikana haastateltu satunnaisesti valittu joukko rakennuttajia, urakoitsijoita ja  suunnittelijoita, yhteensä kaikkiaan 24 henkilöä. Projektin parissa työskentelvä Mikko Manni arvioi, että haastattelujen perusteella tietämys rakennuslain mukanaan tuomista muutoksista sekä niihin valmistautuminen on yhä edelleen heikkoa. Haastateltavat toki tunnistavat ympäristöselosteen hyödyt omalle…

1.9.2023

Oma kyselymmekin vahvisti: ilma on sakeana epätietoisuudesta

LVI-INFO.fi:n lähestyi asiakkaitaan kesän kynnyksellä lyhyellä kartoituksella. Vastauksia kyselyyn tuli niin vaatimaton määrä,  (n= 28), että tulosten perusteella voi tehdä korkeintaan suuntaa antavia johtopäätöksiä. Yleisesti uudesta rakennuslaista ja sen voimaantulosta ollaan kyllä tietoisia, mutta sen mukanaan tuomat vaatimukset herättävät vielä paljon epätietoisuutta. Kyselyssä kävi ilmi, että 30 prosenttia vastaajista ei…

31.8.2023

Älä unohda tuotekuvaustekstin merkitystä myynnille

Hyvä tuotekuvausteksti kertoo tuotteen tärkeimmät ominaisuudet ja selittää myös tuotteessa käytettyjä ratkaisuja tiiviistetysti. Erinomaiseksi esimerkiksi hyvästä tuotekuvaustekstistä nostamme Wavinin muhviputken kuvauksen (alla). Voit myös kerrata, miten Dahl Suomi Oy:n kehitysasiantuntija Rosa Kuusipalo neuvoo valmistautumaan tuotekuvaustekstin tuotantoon. Ohjeet tuotekuvaustekstin lisäämiseen löydät käyttöohjeista.

6.6.2023

Yhä enemmän tuotetietoa yhden LVI-numeron takana

LVI-numeron takaa löytyy jo nyt huomattava määrä tuotetietoa, mutta hiljattain järjestelmään on lisätty mahdollisuus myös tuotteeseen liittyvien varusteiden, varaosien sekä rinnakkaistuotteiden esilletuomiseen. Ne tulevat jatkossa näkyviin päätuotteen julkisen haun yhteydessä. Tuotetietostandardissa tämä näkyy siten, että excelissä on uudet tuotetietokentät, johon  tuotteiden LVI-numero(t) lisätään pilkulla erotettuna. Kenttätunnisteella TT531 tuotteeseen voi nyt…

3.5.2023

Ympäristötietojen jakaminen rakentamisen liiketoimintaketjussa siirtyy kohti konkretiaa

LVI-INFO.fi:n vetämä yhteisprojekti Talotekniikkatuotteiden CO₂-datan raportointi ja hyödyntäminen liiketoimintaketjussa on hyvässä vauhdissa. Sen tavoitteena on prosessi, jolla taloteknisten tuotteiden ympäristötiedot saadaan koko rakentamisen arvoketjun käyttöön LVI-INFO.fi:n ja Sähkönumero.fi:n tuotetietokantojen avulla. Ympäristötietojen siirto järjestelmästä toiseen hoituu kyllä digitaalisten rajapintojen avulla. Tietotekniikkaa suuremmassa osassa projektissa on ympäristötietojen kerääminen yhteen tuotetietokantaan, LVI-teknisten tuotteiden…

25.4.2023

Ympäristötiedot LVI-INFO.fi:n tuotehallinnassa

Ympäristötietojen keräämiseen on syytä alkaa varautua hyvissä ajoin, koska Rakennuslain voimaantulon myötä, viimeistään 1.1.2025 ne joka tapauksessa tulevat välttämättömäksi tiedoksi. Uuden lain myötä myös taloteknisten tuotteiden päästötietoja sisältävää ympäristöselvitystä tullaan tarvitsemaan jo rakennuslupavaiheessa. Löydät nyt myös LVI-INFO.fi:n tuotehallinnasta kenttiä ympäristötiedoille. Ohjeistuksen kenttien sisällöstä ja niiden täyttämisestä löydät käyttöohjeista. Tällä…