WEBINAARI: Rakennustuotteiden tuotetietoiltapäivä – case talotekniikka, OSA II

Tuotetiedon hyödyt suunnittelussa

Suunnittelussa hyödynnetään joka päivä digitaalista tuotetietoa sähkö-, LVI- ja rakennustuotteiden osalta. Tuotetietojen perusteella voidaan etsiä, valita ja mitoittaa tuotteet ja laitteet. Suunnittelijalla onkin suuri vastuu oikean ratkaisun löytämisessä, jotta valmis rakennus palvelee hyvin käyttötarkoituksessaan.

Webinaari jatkaa Taltekan ja STK:n yhteistyössä tuottamaa webinaarisarjaa. Tässä jaksossa pureudumme tuotetiedon merkitykseen suunnittelun näkökulmasta.

Lue lisää webinaarin ohjelmasta ja ilmoittaudu mukaan!

? ? ilmoittaudu mukaan

 

Digitaalinen standardoitu tuotetieto sähkö-, LVI- ja rakennustuotteista on alan tuottavuuden osatekijä. Juuri nyt uudistuksen alla oleva maankäyttö- ja rakennuslaki tähtää digitaalisen tiedon jakamiseen ja hyödyntämiseen keinona parantaa rakentamisen laatua ja torjua ympäristöhaittoja. Arvoketjun eri toimijoiden tulee varmistaa ja huolehtia yhdessä, että omat tietojärjestelmät ja palvelut sopivat yhteen muiden järjestelmien ja valtion hallinnoimien rekistereiden kanssa.

PS. Rakennustuotteiden iltapäivä on Taltekan ja STK:n yhdessä toteuttama kolmiosainen webinaarisarja, jonka viimeinen osio  järjestetään 18.5.2021. Silloin aiheena on Urakoitsijoiden ja kiinteistöhuollon näkökulma tuotetiedon jakoon ja hyödyntämiseen.