WEBINAARI: Rakennustuotteiden tuotetietoiltapäivä – case talotekniikka

25.3.2021 klo 12.20–14:30 järjestetään virtuaalinen Rakennustuotteiden tuotetietoiltapäivä, jonka avaa ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Digitaalinen standardoitu tuotetieto sähkö-, LVI- ja rakennustuotteista on alan tuottavuuden osatekijä. Juuri nyt uudistuksen alla oleva maankäyttö- ja rakennuslaki tähtää digitaalisen tiedon jakamiseen ja hyödyntämiseen keinona parantaa rakentamisen laatua ja torjua ympäristöhaittoja. Arvoketjun eri toimijoiden tulee varmistaa ja huolehtia yhdessä, että omat tietojärjestelmät ja palvelut sopivat yhteen muiden järjestelmien ja valtion hallinnoimien rekistereiden kanssa.

Tule linjoille kuulemaan, miten eri toimijat hyötyvät tuotetiedosta liiketoiminnassaan!

👉 👉 ilmoittaudu mukaan

PS. Rakennustuotteiden iltapäivä on Taltekan ja STK:n yhdessä toteuttama kolmiosainen webinaarisarja, jonka seuraavat osiot järjestetään:
13.4.2021, Tuotetietojen hyödyt suunnittelijoiden kokemuksen pohjalta
18.5.2021, Urakoitsijoiden ja kiinteistöhuollon näkökulma tuotetiedon jakoon ja hyödyntämiseen