Tuotekuva tarpeen joka tuotteelle

Kuvat ovat hyvin olennainen osa tuotetietoa. Jatkossa, kun olet tekemässä muutoksia tuotteeseen, jolla ei vielä ole tuotekuvaa, järjestelmä ei päästä jatkamaan ennenkuin kuva on lisätty. Näet esimerkin tällaisesta muutoskorista alla. Näin varmistetaan, että jokaiselle tuotteelle löytyisi vähintäänkin yksi tuotekuva. 

Ohjeet kuvien lisäämiseen löydät käyttöohjeista.

 

Tuotteelle voi toki lisätä useampia kuvia, ja tuotekuvien lisäksi muitakin käyttäjälle hyödyllisiä kuvia; esimerkiksi rakennekuvia, viivapiirroskuvia, mittakuvia, kytkentäkaaviota sekä teknisiä kuvia.