LVI-INFO.fi:tä hallinnoivan LVI-Numero Oy:n omistus siirtyy uudelle yhdistykselle

Talotekniikkateollisuus ry ja LVI-Teknisen Kaupan Liitto ry fuusioituvat. Fuusioitumisen yhteydessä myös talotekniikka-alan tuotetietorekisteriä ylläpitävä LVI-numero Oy siirtyy uuden yhdistyksen omistukseen. Uusi yhdistys, nimeltään Talotekninen teollisuus ja kauppa ry, on liittynyt Rakennusteollisuus RT ry:n jäseneksi 14.6.2018. Siirtymiseen liittyvä tekninen toteutus pyritään saamaan valmiiksi alkusyksystä.

Talotekniikkateollisuus ry on toiminut elinkeinopoliittisena yhteistyöjärjestönä Teknologiateollisuus ry:n toimialayhdistyksenä. Sen jäseninä ovat alan keskeiset Suomessa toimivat laitevalmistajat, yhteensä 39 yritystä. LVI-Teknisen Kaupan liitto ry (LVITEK) on ollut merkittävimpiä suomalaisia LVI-tukkumyyntiyrityksiä edustava järjestö. Suomessa LVI-alan tuotteista arviolta 70 prosenttia myydään yhdistyksen jäsenten kautta. LVITEK on hallinnoinut myös LVI-INFO–tuotetietorekisteriä omistamansa LVI-Numero Oy:n kautta.

– Erityisesti tuotetiedon kehittäminen vaatii laajaa yhteistyötä ja yhä enemmän resursseja. TTT ja LVI-TEK ovat luontevat ja uskottavat kumppanit viemään tuotetiedon kehitystä alalla eteenpäin. Tavoitteenamme on myös yhdistymisen myötä hankkia lisää jäseniä, jotta alan kaikki toimijat ovat aidosti mukana Suomen LVI-alan kehittämisessä ja kilpailukyvyn ylläpitämisessä, sanoo LVI-Teknisen Kaupan Liiton puheenjohtaja Kai Puustinen.

– Näen, että rakentaminen kokonaisuudessaan elää vahvaa murroksen aikaa. Talotekniikan merkitys ja sen osuus rakentamisessa on suurempaa kuin koskaan aikaisemmin. Digitalisaatio tuo meille kokonaan uusia mahdollisuuksia luoda entistä energiatehokkaampia rakennuksia ja ennen kaikkea ihmiselle viihtyisämpää ja terveellistä rakennettua ympäristöä. Digitalisaatio ja erilaiset tekoälysovellukset luovat myös huikeita mahdollisuuksia tuotetiedon käyttöön ja hallintaan koko rakennuksen elinkaaren ajan. Yhdistysten fuusioituminen luo nyt entistä vahvemman pohjan muun muassa tuotetietosovellusten kehittämiselle sekä kaupan että teollisuuden näkökulmista. Rakennusteollisuus puolestaan antaa toimintaympäristönä meille hyvät mahdollisuudet vaikuttaa rakennettuun ympäristöön voimakkaasti kehittyvien ja digitalisoituvien taloteknisten ratkaisujen näkökulmasta, Talotekniikkateollisuuden puheenjohtaja Tommi Uksila kertoo.

Uuden yhdistyksen toimitusjohtajan tehtäviä hoitaa jatkossa Talotekniikkateollisuus ry:n toimitusjohtaja Ilkka Salo. LVI-Teknisen Kaupan liiton toimitusjohtaja Magnus Sirén jatkaa LVI-INFO- tuotetietorekisteriä hallinnoivan LVI-Numero Oy:n toimitusjohtajana. LVI-Numero Oy:n omistus, ja samalla alan tuotetietorekisterin LVI-INFO.fi:n hallinta, siirtyvät uudelle yhdistykselle.

Talotekninen teollisuus ja kauppa ry:n ja Rakennusteollisuuden yhteistyö tulee keskittymään elinkeinopoliittiseen toimintaan sekä muun muassa energia-, ympäristö-, talous- ja koulutuspoliittisiin kysymyksiin. Työmarkkina-asiat eivät kuulu yhteistyön sisältöön.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Tommi Uksila, 040 5444451
Puheenjohtaja Kai Puustinen, 040 7767068