LVI-INFO.fi:n rooli muutoksessa

LVI-INFO.fi on lyhyessä ajassa muuttunut LVI-numeroja koordinoivasta palvelusta alan standardoidun teknisen tuotetiedon digitalisointia kehittäväksi toimijaksi. Tämä on edellyttänyt merkittäviä investointeja ja tulee edellyttämään resurssien varaamista kehitystyöhön myös jatkossa. Kehitystyöhön kuuluu niin itse LVI-INFO.fi -käyttöliittymän kehitys kuin standardoidun teknisen tuotetiedon käyttöön ja asiakaspalveluun tarvittavat resurssit. Tämän ohella resursseja vaativat talotekniikka-alan toimijoiden yhteiset ponnistelut teknisen tuotetiedon saamiseksi mahdollisimman helposti ja oikeassa formaatissa, yhdeltä luukulta, tietoa tarvitsevien saataville.

– Tästä on hyvä esimerkki vuodenvaihteessa lanseerattu RT Urakoitsijan tuotetieto – sovellus, LVI-INFO.fi:n toimitusjohtaja Magnus Sirén sanoo. Sovellusta kehitettäessä luotiin rajapinnat eri tietokantojen välille niin, että urakoitsija saa yhdestä sovelluksesta käyttöönsä teknisen tuotetiedon niin LVI-kuin sähköteknistenkin tuotteiden osalta, ja mahdollistaa ns. digitaalisen tuoteselosteen luomisen rakennukselle.


– Vuoden 2021 vuoden lopulla on asetettu tavoitteeksi uuden Maa- ja rakennuslain voimaansaattaminen, jolla hyvin todennäköisesti tullaan entisestään lisäämään vaatimuksia rakennuksesta saatavilla olevasta tiedosta. Pidän itsestään selvänä, että tekninen tuotetieto vaaditaan silloin esitettäväksi ”koneluettavassa” eli digitaalisessa muodossa, Magnus Sirén sanoo.  – Koko talotekniikka-ala tekee hartiavoimin töitä sujuvoittaakseen omalta osaltaan rakentamista ja parantaakseen rakentamisen laatua, hän jatkaa. – On tärkeää, että meillä on keskusteluyhteys tärkeisiin alan toimijoihin ja yhteinen tahtotila tehdä rakentamisesta kestävää, korkeatasoista ja hiilineutraalia, hän jatkaa.