Ympäristötietojen jakaminen rakentamisen liiketoimintaketjussa siirtyy kohti konkretiaa

LVI-INFO.fi:n vetämä yhteisprojekti Talotekniikkatuotteiden CO₂-datan raportointi ja hyödyntäminen liiketoimintaketjussa on hyvässä vauhdissa. Sen tavoitteena on prosessi, jolla taloteknisten tuotteiden ympäristötiedot saadaan koko rakentamisen arvoketjun käyttöön LVI-INFO.fi:n ja Sähkönumero.fi:n tuotetietokantojen avulla. Ympäristötietojen siirto järjestelmästä toiseen hoituu kyllä digitaalisten rajapintojen avulla. Tietotekniikkaa suuremmassa osassa projektissa on ympäristötietojen kerääminen yhteen tuotetietokantaan, LVI-teknisten tuotteiden LVI-INFO.fi:n ja sähköteknisten Sähkönumerot.fi:n, joista tiedot ovat kaikkien toimijoiden poimittavissa.

Taloteknisen alan yritykset ovat hyvin erilaisessa valmiudessa tuotteidensa ympäristötietojen laskennassa. Vähähiilistä rakentamista halutaan edistää sekä Suomen että EU:n tasolla, mutta tuotteen ympäristödataan liittyvistä yksityiskohdista ei ole vielä selkeää näkemystä lainsäätäjälläkään. Edelleen on auki, minkä tuoteryhmien osalta ja missä laajuudessa ympäristötiedot tulisi olla vuoden 2025 yleisesti saatavilla. Myös kolmannen osapuolen auditointi tuotteen ympäristötiedon todentamiseksi voi olla pitkällinen prosessi.

Kysyntä painottumassa vähäpäästöisiin tuotteisiin

Projektiin rekrytty projektityöntekijä Mikko Manni on tehnyt taustatöitä haastattelemalla taloteknisiä urakoitsijoita ja LVIS-suunnittelijoita. Mannin mukaan urakoitsijat ovat tietoisia siitä, että rakennuttajat ja tilaajat haluavat yhä enemmän tietoa taloteknisten tuotteiden CO2-päästöistä, mikä lisää myös urakoitsijoiden motiivia suosia vähäpäästöisiä tuotteita. Palaute vahvistikin ennakkokäsitystä siitä, että ympäristödatan yleistyminen kiihtyy kysynnän kasvaessa: rakennuttajien ja tilaajien on kyettävä rakentamaan kiinteistöjä, joiden energiatehokkuus ja muuntojoustavuus, turvallisuus ja mukavuus koetaan kilpailukykyiseksi koko rakennuksen elinkaaren ajan. Ja tilaajia ja rakennuttajia puolestaan kirittävät vastuullisuutta arvostavat sijoittajat, joille rakennusten ympäristösertifiointi on merkittävä tekijä.

Suunnittelijoiltakin tuleva viesti on selkeä. Taloteknisten tuotteiden ympäristötiedot tulisi saada suunnitteluohjelmiin tarjolle ja vertailtavaksi. Ympäristötiedon tuonti yhteisesti ylläpidetystä tuotetietokannasta koettaisiin luotettavaksi ja toimivaksi tavaksi tarkastella taloteknisten tuotteiden päästöjä.

Käytännönläheisyys korostuu

Mikko Manni on oman taustansa ansiosta tuonut projektiin kaivattua konkretiaa. Hän on itsekin työskennellyt LVI-suunnittelutehtävissä ja on siksi hyvin perehtynyt työn käytäntöön. – Tässä projektissa hyvä ymmärrys eri toimijoiden tarpeista on ensiarvoisen tärkeää, ja uskon, että Mikon laaja-alainen tausta soveltuu siksikin hyvin tarpeisiimme, LVI-INFO.fi:n toimitusjohtaja Magnus Sirén sanoo.

Sirénin arvio on, että talotekniset tuotteet tulevat saamaan luokituksen sen perusteella, millaisia päästöjä tuotteelle on ympäristötietojen laskennassa ja sen auditoinnissa vahvistettu. Tuotteiden aiheuttamat päästöt olisi helppo visualisoida vaikkapa värikoodein, samaan tapaan kuin kuluttajakaupassa luokitellaan laitteita energiatehokkuuden mukaan A, B, C  jne luokkiin. Kiinteistölle määritellään kokonaispäästöjen raja-arvot, jotka määrittävät rakennuksen ympäristötehokkuutta.

Ympäristötietojen kerääminen on alkanut

Yksi merkittävä rajapyykki on juuri toteutunut: LVI-INFO.fi:ssa on juuri julkaistu kentät ympäristötietoja varten. Työ LVI-INFO.fissä jatkuu lähitulevaisuudessa asiakkaiden neuvontana ja koulutuksena niiden käytöstä. Projektissa pyritään kuitenkin myös ennakoimaan, millaisia EU-tason vaatimuksia tulevien vuosien aikana on odotettavissa, jotta olemme hyvässä valmiudessa muokkaamaan tietokantojamme LVI-INFO.fi:tä ja Sähkönumerot.fi:tä asiakkaita mahdollisimman hyvin palveleviksi, Sirén sanoo.

Talotekniikkatuotteiden CO₂-datan raportointi ja hyödyntäminen liiketoimintaketjussa on LVI-INFO.fi:n, Sähkönumerot.fi:n sekä Sähköteknisen Kaupan liitto ry:n yhteisprojekti, jonka tarkoituksena on luoda toimiva prosessi, jolla taloteknisten tuotteiden ympäristötiedot saadaan tarvittavassa laajuudessa ja koneluettavassa muodossa sekä LVI-INFO.fi:n että Sähkönumero.fi:n tuotetietokantoihin, ja sieltä edelleen koko rakentamisen arvoketjuun toimitettavaksi.

Lisätietoja projektista:
toimitusjohtaja Magnus Sirén, magnus.siren_@_lvi-info.fi