Twinbase helpottaa tuotedatan välitystä Tule mukaan maksuttomaan pilottiin!

Twinbase on Aalto-yliopiston Research to Business (R2B) hanke, jonka tarkoituksena on kaupallistaa eri järjestelmien välistä datan siirtoa tehostavaa uudenlaista huipputeknologiaa.  Olemme valinneet LVI- ja rakennusalan tärkeäksi sovelluskohteeksi, koska alalla on jo laadukasta tuotedataa keskitetysti ja hyvin saatavilla. Tavoitteenamme on tarjota LVI-alalle yhtenäinen työkalu tuotetiedon automatisoituun välitykseen organisaatioiden ja järjestelmien välillä.

Twinbase on jo toteuttanut Granlundin kanssa suunnittelijoiden työtä helpottavan ja työaikaa huomattavasti säästävän pilottiprojektin. Pilotissa tuotedataa siirrettiin LVI-INFO.fi:n palvelusta Granlundin omaan ohjelmistoon automaattisesti. Aiemmin datan siirtoon liittyi paljon manuaalista työtä.

Seuraavaksi Twinbase laajentaa tuotetiedon siirtämisen sujuvoittamista laajemmalle LVI-alan toimijoihin. Twinbase kutsuu LVI-INFO.fi:n asiakaskuntaa mukaan matalan kynnyksen kokeiluihin, joissa tavoitteena on tuottaa suoraa hyötyä tuova sovellus pilottiyrityksille. Suorien hyötyjen lisäksi kokeilujen aikana syntyy myös uutta tietoa siitä,  miten ja missä tuotteita ja tuotetietoja käytetään. Selvitämme mahdollisuuksia näiden tietojen välittämiseksi myös toimitusketjun muille toimijoille.

Kokeilut ovat Twinbasen R2B-projektin aikana maksuttomia, mutta tavoitteena on löytää lopulta kaikkia osapuolia myös rahallisesti hyödyttäviä toimintamalleja. Esimerkkejä tavoiteltavista yksittäisistä kokeiluista ovat esimerkiksi tuotetiedon automatisoitu siirto valmistajan tuotetietojärjestelmästä, tai tukkurin hinta- ja saatavuustietojen tuominen esimerkiksi LVI-suunnittelijan työpöydälle.

Toivomme yhteistyötä kaikentyyppisten alan toimijoiden kanssa.

Mikäli olette kiinnostuneet kuulemaan lisää ilmaisesta pilotista ja siitä, kuinka tuotedatan saatavuutta ja käyttöä voidaan tehostaa juuri teidän organisaatiossanne, jätä yhteystietosi tästä linkistä

 Lisätietoa: https://twinbase.ai