Roth Finland Oy: Lisäarvoa kokonaispalvelusta ja vahvasta tuotekehityksestä

Homma putkessa 2020 – voitto tuli Roth Finlandille hyvään saumaan, palkintona pitkäjänteisestä työstä. Tanskan pääkonttorissa toimiva tuotetiedon hallinnasta vastaava kollega aloitti ETIM-projektin, teknisen tuotetiedon dokumentoinnin ETIM-standardin muodossa lokakuussa 2019. Projekti valmistui 2020 keväällä.

– LVI-INFO.fi:n järjestelmä on toiminut hyvin, ja mahdollisuus kuvien ja muiden liitetiedostojen massasiirtoihin on helpottanut työtämme, tuotepäällikkö Robin Gottberg sanoo.

Heti kun tekninen tuotetieto on saatavilla, se viedään myös LVI-INFO.fi – tuotetietokantaan. Päävastuullinen on Gottberg, joka avaa uuden tuotteen ja täyttää sen perustiedot, jonka jälkeen myynti- ja markkinointiassistentti Barbro Österman päivittää esitteet ja asennusohjeet.

Asennusohjeiden videoinnilla on suuri merkitys, ja Rothin kotisivuilta sekä Youtubesta löytyy mittava valikoima ohjevideoita. Kuvassa vuotovahti QuickStop Pro.

Uusia tuotteita Rothilta tulee tänäkin vuonna, ja juuri lanseerattu vesivuotovahti on hyvä esimerkki siitä, miten älykkyys on yhä olennaisempi osa LVI-teknisiä tuotteita. Vuotovahti mittaa käyttövesiputkistojen virtaamia ja hälyttää, jos niissä ilmenee muutoksia. Myös vanhoja, hyviksi havaittuja tuotteita kehitetään koko ajan. Tuotekehitykseen investoidaan Rothilla vahvasti, ja se myös näkyy tuotevalikoiman laajenemisena ja kehittymisenä.

Tavoitteena olla paras yhteistyökumppani

Maajohtaja Pauli Santala on rothilaisena suhteellisen tuore, mutta ehtinyt käydä läpi LVI-alan liiketoimintaketjua aina urakoinnista alan tukkukauppaan. Tällä läpileikkauksella Santalalle on kypsynyt tarkka näkemys siitä, mitä menestyminen vaatii. Alan jatkuva kehittyminen tuo yrityksille positiivisia paineita ja pakottaa jatkuvaan liiketoimintaympäristön ja oman toiminnan arviointiin. Erinomaisten tuotteiden, toimivan logistiikan ja kilpailukykyisten hintojen ohella on asiakkaalle kyettävä tuottamaan lisäarvoa.

Tuotteiden teknisen tiedon dokumentointi, sen aktiivinen ylläpito ja rikastaminen muun muassa asennus- ja käyttöohjein on pieni mutta äärimmäisen tärkeä osa asiakkaalle tarjottavaa palvelua. Tiedon digitaalinen dokumentointi tehostaa Santalan mukaan Rothin omaa toimintaa, mutta säästää myös asiakkaiden aikaa. Tiedon dokumentointi lisää työmäärää hetkeksi, mutta verkossa toimiminen on nykyisin myös talotekniikka-alan yritykselle itsestäänselvyys. Ja myös verkossa on erottauduttava edukseen.

– Haluamme olla LVI-alan paras toimittaja ja yhteistyökumppani, ja ykkösaseman saavuttaakseen yrityksen on tunnettava asiakkaansa ja tunnistettava, mistä lisäarvo syntyy. Olen itse aina arvostanut suuresti palvelua ja asiantuntemusta, ja sitä mekin kokonaistoimituksen muodossa asiakkaillemme tarjoamme, hän sanoo. – Roth Finlandilla on yksi alan suurimpia ellei suurin asiakaspalvelu- ja suunnitteluosasto. Vaikka kaupankäynti siirtyy yhä enemmän verkkoon, me uskomme edelleen myös asiakkaan kohtaamiseen kasvokkain, Santala sanoo.

 

 

 

 

 

Roth Finland myy ja markkinoi vesikiertoisia käyttövesi- ja lattialämmitysjärjestelmiä, ja yrityksen tuoteryhmäkokonaisuudet ovat komposiitti, käyttövesi ja lattialämmitys. Roth Finland on Roth Industries Gmbh:n tytäryhtiö, jonka pääkonttori ja palvelukeskus Tanskassa vastaa tuotekehityksestä, tukitoiminnoista ja logistiikasta Pohjoismaissa, Baltiassa ja Iso-Britanniassa. Suomessa yritys työllistää 19 ihmistä. Valtaosa Suomen rothilaisista on asiantuntijoita, joilla on LVI-tekninen tausta.

Kuvassa Pauli Santala, Carl-Martin Boström, Robin Gottberg, Thomas Mäki, Kenneth Dahlberg, Rasmus Fröberg, Fredrik Fröberg (takana), Barbro Österman, Andreas Rönnberg, Sebastian Thurén (kuvasta puuttuu Patricia Grönroos ja Kjell Björklund, joka otti kuvan).