Rakentamislaki uudistuu: missä mennään?

Pyrimme tällä sivulla tarjoamaan tietoa rakennuslain uudistuksesta ja sen tulevista vaatimuksista, jotka koskettavat asiakkaitamme.

Uusi rakentamislaki tuo muutoksia myös LVI-teknisille tuotteille. Uudet vaatimukset astuvat voimaan 1.1.2025. Laki on jo hyväksytty, mutta hallitus halusi tehdä siihen vielä muutoksia, ja käynnisti ns. korjaussarjan valmistelun. Korjaussarjalla muutetaan osin alkuperäistä rakentamislakia. Korjaussarja koskee mm. rakentamisluvan kolmen kuukauden käsittelyaikatakuuta, rakennuksen hiilijalanjälkilaskentaa sekä tietomallimuotoisen rakentamisluvan voimaantuloa. Niiden osalta voimaantulo lykkääntyy vuodella (1.1.2026).

LVI-INFO.fin asiakkaiden kannalta oleellisinta edelleen on, että ympäristötietoja (mm. GWP-lukuja) tarvitaan jatkossa. Vielä on kuitenkin hieman epäselvää, missä rakentamisen vaiheessa.

Todennäköisesti rakennuslupavaiheessa rakennusta arvioidaan vain pääpiirustustasolla, joka ei vielä sisällä LVI-tai sähkösuunnitelmia. Mikäli rakennuslupavaiheessa jokin ympäristöarvo tarvitaan, geneeriset luvut todennäköisesti riittävät.

Rakennuksen luovutusvaiheen osalta sen sijaan on kaavailtu, että asennetuista tuotteista pitäisi luovuttaa materiaalilista, joka sisältää tuotteiden tarkat ympäristötiedot (GWP-luvut). Luovutusvaiheessakin CO2data.fi:n tuoteryhmälle määrittämät konservatiiviset luvut riittävät, mutta tarkemmin lasketuista luvuista saa toki kilpailuetua.

Lue myös ympäristöministeriön tiedote (22.4.2024) lain käsittelystä.

Uudella 1.1.2025 voimaantulevalla rakentamislailla torjutaan ilmastonmuutosta, edistetään kiertotaloutta, parannetaan rakentamisen laatua, sujuvoitetaan rakentamista ja tuetaan rakennetun ympäristön digitalisaatiokehitystä.