Tuotetietojärjestelmän mahdollisuudet yllättivät positiivisesti

NIBEn tekninen myyjä Maarit Auvinen viettää pian ensimmäistä vuosipäivää nykyisessä työpaikassaan. Alalla hän on toki ollut jo parisen kymmentä vuotta.

Auvisen vastuualueeseen teknisenä myyjänä kuuluu muun muassa laitevalinnoissa ja lämpöpumppumitoituksissa avustaminen sekä tarjouspyyntöihin ja saatavuuskyselyihin vastaaminen. Teknisenä asiantuntijana hän luonnollisesti on hyvin perehtynyt NIBEn tuotteisiin, ja on siksikin luontevasti vastuullinen tuotetiedon ajan tasalla pitämisestä LVI-INFO.fi – tuotetietorekisterissä.

Auvinen aloitti LVI-INFO.fi:n parissa käymällä tammikuussa hallintatyökalun käyttöön opastavan koulutuksen Etelärannassa – silloin kun korona ei vielä ollut laittanut niitä tauolle. Koulutuksessa Auvinen ymmärsi järjestelmän perusteet, ja on sen myötä pyrkinyt pitämään NIBEn rekisterissä olevat 370 tuotetta mallikelpoisessa kunnossa.

– Olen lisännyt järjestelmään kaiken sen tuotetiedon, joka tuotteistamme on saatavilla, Maarit Auvinen sanoo.  – Minulle tulikin pienenä yllätyksenä se tiedon määrä, jota järjestelmään voi lisätä. Koulutuksen myötä olen myös paremmin oivaltanut, miten asioita on järjestelmässä järkevää tehdä. Aina olen myös saanut apua LVI-INFOn toimistolta. Erityisesti olen tyytyväinen heiltä saamistani vinkeistä, hän kertoo.

LVI-INFOn järjestelmä on suhteellisen lyhyen ajan sisällä muuttunut paljon, uusia ominaisuuksia on tullut ja päivitystapaa on pyritty yksinkertaistamaan. Toisaalta sähköisessä tuotetietorekisterissä tarpeellinen tuotetiedon määrä on jatkuvasti kasvanut, ja asiakkaiden on varmasti ollut vaikea pysyä tietoisina kaikista järjestelmän tarjoamista mahdollisuuksista.

Koska NIBEn tuotteiden määrä on varsin kohtuullinen eikä päivitys siksi vaadi massavientejä, Auvinen pystyy käsittelemään aina yhden tuotteen kerrallaan. Tuotetietostandardiin hän ei siksi ole vielä tutustunut. Hän kertoo kirjautuvansa järjestelmään lähes päivittäin, aina kun päivitystarvetta tulee. Hänen strategiansa tuotetiedon ylläpitämiseen on tarkistaa samalla myös kaikki päivitettävää tuotetta lähellä olevat tuotteet. Strategia on toiminut hyvin, ja NIBEllä on pienellä kirillä vielä ihan realistiset mahdollisuudet Homma putkessa 2020 – ehdokkaaksi.

NIBE Energy Systems on lämmitysjärjestelmiä ja niihin liittyviä tarvikkeita myyvä ja markkinoiva yhtiö ja osa maailmanlaajuista, kolmella liiketoiminta-alueella toimivaa NIBE Group- konsernia, jonka emoyhtiö sijaitsee Ruotsissa. NIBEn liikevaihto oli vuonna 2019 25,3 miljardia kruunua ja se työllisti 17.000 ihmistä ympäri maailmaa.