Kestävää kehitystä rakentamisessa ja ympäristötiedon tilaa kartoittava raportti valmistui

Aloitimme valmistautumisen tulevaan rakennuslain muutokseen projektissa, jossa pyrittiin selkiyttämään, mitä ympäristötietoja talotekniikan liiketoimintaketjussa tullaan jatkossa tarvitsemaan. Selvitystyö tehtiin, jotta voimme kansallisissa taloteknisten tuotetietojen rekistereissä – Sähkönumerot.fi ja LVI-INFO.fi – varautua tarjoamaan asiakkaillemme riittävät resurssit tiedonvälitykseen sekä valmistautua neuvontaan ja asiakkaidemme koulutukseen hyvissä ajoin.

Raportissa kartoitetaan kattavasti tämänhetkistä tilannetta, johon liittyy kuitenkin vielä hyvin paljon epävarmuuksia. Raportti vahvistaa käsityksen siitä, että talotekniikan tuotetietorekisterien tulee kerätä taloteknisten tuotteiden GWP-tietoja, ja alalla toimivien haastateltujen mukaan helpoin tapa todistaa GWP-kokonaisarvot tapahtuu ympäristöseloste EPD:n avulla.

Olemme LVI-INFO.fi:ssa valmistautuneet keräämään EPD-tietoja tulevaisuudessa, ja kouluttamaan asiakkaitamme niihin liittyvissä kysymyksissä. Seuraanne tilannetta tarkasti, ja tulemme tiedottamaan ja järjestämään koulutuksia, heti kun saamme tarkempaa tietoa uuden lain vaatimuksista.

Tutustu raporttiin: Kestävän kehityksen kartoitus: ympäristöselosteet Suomessa ja Euroopan Unionissa nyt ja tulevaisuudessa

Projektissa (11/2022 – 12/2023) olivat mukana LVI-INFO.fi, Talteka ry ja STK ry, ja se sai rahoitusta ympäristöministeriön vähähiilisen rakennetun ympäristön-ohjelmasta.