Hyvän tuotekuvauksen anatomiaa

Dahl Suomi Oy:n kehitysasiantuntija Rosa Kuusipalo pohti pyynnöstämme hyvän tuotekuvaustekstin ominaisuuksia. Kuusipalo on ollut tuotetiedon äärellä suuren osan uraansa, aluksi sisällöntuottajana ja tuotepäällikkönä sekä myöhemmin taustajärjestelmien kehittäjänä kuluttajaverkkokaupan puolella. Dahl Suomi Oy:llä hän on PIM-järjestelmän pääkäyttäjä, ja on myös mukana tuotetietojen rikastamisessa. Parhaillaan Kuusipalon työpöydällä on API-yhteyden mahdollistaminen LVI-INFO.fi:n palveluun, jolloin tuotetiedon massatuonti helpottuisi merkittävästi.

Tuotekuvausteksti on Kuusipalon mukaan parhaimmillaan tiivis kuvaus siitä, mikä tuote on ja missä sitä käytetään, miksi se on hyvä, mitkä sen parhaat ominaisuudet ovat ja miten asiakas tuotteesta hyötyy. Kuvauksen tulee olla informatiivinen, muttei liian pitkä. Tekniset tuotteet asettavat tuotekuvaustekstille toki erilaisia vaatimuksia kuin mihin kuluttajaverkkokaupassa on totuttu. Täysin yksiselitteisten ohjeiden antaminen ei siksi ole kovin helppoa. Rosa Kuusipalo neuvoo silti pohtimaan muutamaa asiaa ennen kuvaustekstiin tarttumista.

Mieti kenelle myyt
On hyvä yrittää ennakoida ja asettua ostajan asemaan – millaisia kysymyksiä hänelle saattaisi tuotteesta tulla? Mitä kyseessä olevasta tuotteesta olisi hyvä tietää?

Kuluttajaverkkokaupassa mielikuvilla on merkitystä. Vaikka ammattilaisverkkokaupassa myydään ammattilaiselle, on ammattilainenkin aina kuluttaja. Ja ostoprosessissa on tunnetusti fiiliksellä iso merkitys. Teknisen tuotteen tuotekuvausteksti joutuukin tasapainoilemaan mielikuvien ja asiallisemman faktatiedon välillä.

Tuoteryhmäkin vaikuttaa siihen, millainen tuotekuvausteksti toimii. Kuluttajatuotteissa, kuten suihkussa ja hanoissa, maalailevampi tuotekuvausteksti voi olla hyvä. Sen sijaan esimerkiksi kiertovesipumppuja vertaileva on todennäköisemmin ammattilainen. Mutta ei ammattilainenkaan aina ole 30 vuotta alalla toiminut konkari, vaan ehkäpä LVI-suunnittelija. Tai vasta alalle valmistunut, jolle jokaisen kiertovesipumpun ominaisuudet eivät ole itsestään selviä.

Uniikki teksti erottuu
Hakukoneet arvostavat uniikkia tekstiä; copy-paste on siksi huono sisällöntuotannon periaate. Usein voi olla haasteellista miettiä, miten lähes identtisistä tuotteista, jotka eroavat vaikkapa vain kokonsa puolesta, saisi tuotettua uniikkia kuvausta.

Resursointi on usein yrityksessä pullokaula, mutta Kuusipalo kehottaakin miettimään sitä uudemman kerran. Sananikkari, jolla on hyvä suomen kielen taito ja kyky keksiä synonyymeja ja tuoreita ilmaisuja, voi olla yritykselle hyvinkin arvokas. Tuotepäällikkö tuntee toki tuotteensa parhaiten, mutta ylimääräinen resurssi vaikka työharjoittelijan muodossa voi antaa uutta näkökulmaa markkinointiin ja tuotekuvausteksteihin.

Jos hehkutat, täytä myös odotukset
Jos väität tuotettasi ”markkinoiden parhaaksi”, tulisi tuotekuvaustekstin perustella, mikä tuotteesta tekee ylivertaisen. Ylisanat eivät aina tehoa, ellei niille tarjota selkeitä perusteita. On myös hyvä muistaa, että ammattilainenkin saattaa joutua perustelemaan tuotevalintaansa loppuasiakkaalleen. Vaikkei tuotekuvaustekstissä lähtökohtaisesti teknisiä ominaisuuksia tarvitsisi kerratakaan – ne löytyvät tuotteen ETIM-tiedoista – voisi tuotteen mahdollisen (teknisen) erikoisominaisuuden, jolla se selvästi erottuu muista vastaavista tuotteista, olla Kuusipalon mielestä hyvä toistaa tuotekuvauksessa.