Homma Putkessa 2018 käynnistyy

Homma Putkessa – palkinnon myöntää LVI-INFO vuosittain yritykselle, jonka tuotetiedot ovat täydellisesti ajan tasalla LVI-INFO- tuotetietorekisterissä. Kilpailuun valitaan vuoden mittaan ehdokkaat, joita kuka tahansa LVI-INFOn sivuilla vieraileva pääsee loppuvuodesta äänestämään. Voittaja julkaistaan vuosittain joulukuussa, ja kiertopalkinto luovutetaan eteenpäin LVI-alan Putkipörssi-tapahtumassa.

Kilpailun säännöt
Homma putkessa – palkinnon voittoon tarvitaan voittoa kahdessa vaiheessa. Ensimmäiseen vaiheeseen pääsevät yritykset, joiden tuotetiedot ovat täydellisesti päivitetty (LVI-INFO.fi:ssa yrityksen omalla sivulla kolme vihreällä värillä hymyilevää naamaa: tuotetiedot, ETIM-tiedot ja tuotekuvat , kuva alla).

Kesän alussa tarkastellaan tuotetietojen tilannetta, ja julkistetaan yritykset, joiden tuotetietojen tila on ”lähes täydellinen”. Samalla lyödään lukkoon päivämäärä, johon asti tuotetietoja voi vielä täydentää.

Seuraavaan vaiheeseen valitsemme ehdokkaat, jotka pääsevät jatkoäänestykseen. Jatkoon pääsevät yritykset valitsee LVI-INFOn toimistohenkilöstö erikseen määritellyin kriteerein (esim. kuinka paljon työtä ponnistus on edellyttänyt – kuinka paljon tuotetietoja yrityksellä on rekisterissä, kuinka aktiivisia yritykset ovat olleet esim. käymään koulutuksissa tai olemaan yhteydessä LVI-INFO.fi:n asiakaspalveluun)  Tavoitteena saada 4-6 yritystä jatkoon, max kuitenkin 10.

Äänestys tapahtuu LVI-INFO.fi:n julkisilla verkkosivuilla, ja siihen voi osallistua kuka tahansa. Äänestys jatkuu marraskuun loppuun asti, ja voittaja julkistetaan joulukuussa.

Koska palkinto on kiertopalkinto, se tulee joka vuosi luovuttaa eteenpäin uudelle voittajalle. Sama yritys voi siis voittaa palkinnon useamman kerran, mutta ei peräkkäisinä vuosina.

Homma Putkessa 2018 aikataulu

Kesäkuu
Listaamme ehdokkaat, joiden tuotetiedon ajantasaisuus on lähes täydellinen, ja joiden joukosta äänestykseen pääsevät valitaan.

Elokuu
Julkistamme viimeisen päivän, johon asti tuotetietoaan voi, vielä mukaan kisaan päästäkseen, LVI-INFOssa täydentää.

Lokakuu
Äänestykseen valitut yritykset julkistetaan ja äänestys käynnistyy.

Marraskuu
Äänestys käynnissä marraskuun loppuun asti.

Joulukuu
Voittajan julkistus ja kiertopalkinnon luovutus.