ETIM-standardi

ETIM-standardi on keino esittää tuotteen tekniset tiedot standardoidussa, kieliriippumattomassa muodossa. Kun aiemmin esimerkiksi tukkuliikkeiden järjestelmissä oli kiinteä, korkeintaan 30 merkin pituinen tekstirivi kaiken teknisen tiedon esittämiselle, järjestää ETIM-standardi teknisen tiedon yhteismitalliseen muotoon, jota on helppo hakea ja siirtää myös järjestelmien välillä. Maasta ja markkina-alueesta riippuen, tekninen tieto voi olla jopa yhteismitallinen kansallisten rajojen ulkopuolella.

Teknisen tiedon helppo saatavuus korostuu digitaalisessa maailmassa: LVI-tuotteiden tekniset tiedot ovat niin suunnittelijalle, urakoitsijalle kuin asentajallekin välttämätöntä tuotetietoa. Teknisen tiedon saatavuus ja tarkkuus vaikuttaa suoraan siihen, missä hauissa tuote tulee esiin mahdollisena vaihtoehtona ja kuinka hyvin tuote pärjää vertailussa.

ETIM-standardin myötä tuotteiden teknisen tiedon hallinta tarkentuu ja tietojen siirto sähköisissä järjestelmissä nopeutuu. Kun tuotteiden tekniset tiedot on standardoidussa muodossa, samat tekniset ominaisuudet täyttävien tuotteiden vertailusta tulee itsestäänselvyys – edellyttäen että tekniset tiedot ovat ETIM-standardin mukaisesti esitetty. Valmistajalle tämä on mahdollisuus saada tuotteensa paremmin näkyviin myös uusilla markkinoilla.