VVS-Tekniska Handelsförbundet rf. ska förena med andra finska byggnad industri förbundet (FABSI)

Samtidigt ska företag som administrerar LVI-INFO -database (LVI-Numero Oy) flytta sig till nyss grundade föreningen. Övergång påverkar varken LVI-INFO databasens verksamhet eller kunder.
Förenandet lanserades femttonde Juni men tekniska detaljer angående förandring ska bearbetas under sommaren.

Mera infomration:
Magnus Sirén, Verkställande direktör, gsm + 358 40 844 89 52