Prissättning

Vår prissättning tar också små företag i beaktande.

Årsavgiften för LVI-INFO.fi baserar sig på antalet produkter man har i databasen. Det finns en minimiavgift (mindre än 20 produkter) och en maximiavgift (mer än 6000 produkter). Minimiavgiften för mindre än 20 produkter är fast, 165,30 utan skatt (19 x enhetspriset 8,70€). Om det finns 20 eller fler produkter, kommer årsavgiften att vara baserad på enhetspriset, som minskar med en viss procent då antalet produkter stiger.

Årsavgiften faktureras i början av året. Ifall antalet produkter i LVI-INFO databasen ökar markant under året, kommer vi att fakturera skillnaden i Juni.