LVI-numren

Det finska nationella LVI-numret består av 7 siffror och identifierar VVS-produkterna som finns på den finska marknaden. Med hjälp av dessa LVI-nummer kan VVS-produkterna identifieras i hela leverantörskedjan, från planeringsprocessen till slutkunden.

LVI-INFO upprätthåller det finska nationella LVI-nummerregistret.  För att kunna ansöka om ett LVI-nummer måste du först vara kind hos LVI-INFO.fi på vår hemsida (bli kund).