Vår service

LVI-INFO.fi använder sig av ETIM- standarden för att klassificera produkternas tekniska information. VVS-produkterna som säljs på den finska marknaden identifieras med hjälp av ett unikt nationellt LVI-nummer.