Homma putkessa -tunnustuspalkinto

Homma Putkessa – palkinnon myöntää LVI-INFO vuosittain yritykselle, jonka tuotetiedot ovat täydellisesti ajan tasalla LVI-INFO- tuotetietorekisterissä. Alkuvuoden ajan neuvomme ja ohjaamme yrityksiä tuotetietojen päivittämisessä, ja autamme ongelmakohdissa. Loppuvuonna kriteerit täyttävien yritysten joukosta valitaan 4-6 yritystä, joita kuka tahansa LVI-INFO.fi:n sivuilla vieraileva pääsee loppuvuodesta äänestämään. Voittaja julkaistaan vuosittain joulukuussa, ja kiertopalkinto luovutetaan eteenpäin LVI-alan Putkipörssi-tapahtumassa.

Kilpailun säännöt
Homma putkessa – palkinnon voittoon tarvitaan voittoa kahdessa vaiheessa.

Ensimmäiseen vaiheeseen pääsevät yritykset, joiden tuotetiedot ovat täydellisesti päivitetty (LVI-INFO.fi:ssa yrityksen omalla sivulla kolme vihreällä värillä hymyilevää naamaa: tuotetiedot, ETIM-tiedot ja tuotekuvat, kuva alla).

 

Kesän alussa tarkastellaan tuotetietojen tilannetta, ja julkistetaan yritykset, joiden tuotetietojen tila on ”lähes täydellinen”. Samalla lyödään lukkoon päivämäärä, johon asti tuotetietoja voi vielä täydentää.

Seuraavassa vaiheessa valitsemme ehdokkaat jatkoäänestykseen. Jatkoon pääsevät yritykset valitsee LVI-INFO.fi:n toimistohenkilöstö erikseen määritellyin kriteerein (esim. kuinka paljon työtä ponnistus on edellyttänyt – kuinka paljon tuotetietoja yrityksellä on rekisterissä, kuinka aktiivisia yritykset ovat olleet esim. käymään koulutuksissa tai olemaan yhteydessä LVI-INFO.fi:n asiakaspalveluun). Jatkoon pääsee 4-6 yritystä.

Äänestys tapahtuu LVI-INFO.fi:n julkisilla verkkosivuilla, ja siihen voi osallistua kuka tahansa.

Koska palkinto on kiertopalkinto, se tulee joka vuosi luovuttaa eteenpäin uudelle voittajalle. Sama yritys voi siis voittaa palkinnon useamman kerran, mutta ei peräkkäisinä vuosina.

Homma Putkessa aikataulu

Kesäkuu
Listaamme ehdokkaat, joiden tuotetiedon ajantasaisuus on lähes täydellinen, ja jotka ovat siis automaattisesti jo ehdolla loppuvuoden äänestykseen.

Elokuu
Julkistamme viimeisen päivän, johon asti yrityksen tuotetietoa voi, vielä mukaan kisaan päästäkseen, LVI-INFO.fi:ssä  täydentää.

Lokakuu
Äänestykseen valitut yritykset julkistetaan.

Marraskuu
Äänestys käynnissä marraskuun ajan.

Joulukuu
Voittajan julkistus ja kiertopalkinnon luovutus.