Homma putkessa

(säännöt päivitetty 23.4.2020)
Homma Putkessa – palkinnon myöntää LVI-INFO vuosittain asiakasyritykselleen, jonka tuotetiedot ovat hyvin ajan tasalla ja täyttävät kisan kriteerit (kts alla) LVI-INFO- tuotetietorekisterissä. Alkuvuoden ajan neuvomme tuotetietojen päivittämisessä ja autamme ongelmakohdissa. Loppuvuonna kriteerit täyttävien joukosta valitaan 4-6 yritystä, joita kuka tahansa LVI-INFO.fi:n www-sivuilla vieraileva pääsee loppuvuodesta äänestämään. Voittaja julkaistaan vuosittain joulukuussa, ja kiertopalkinto luovutetaan eteenpäin LVI-alan Putkipörssi-tapahtumassa.

Kilpailun säännöt
Homma putkessa – palkinnon voittoon tarvitaan voittoa kahdessa vaiheessa.

Ensimmäiseen vaiheeseen pääsevät yritykset, joiden tuotetiedot on hyvin päivitetty ja täyttävät seuraavat kriteerit:

  • Tuotetiedot-kategoriassa on tiedot 100% täytetty
  • ETIM-tiedot vähintään 80% täytetty
  • Tuotekuvat 100% täytetty
  • Liitetiedostot 50% täytetty

Käytännössä LVI-INFO.fi:ssa yrityksen omalla sivulla löytyy tällöin kolme vihreää ja yksi keltainen naama-ikoni (kuva alla).

Kesän alussa tarkastellaan tuotetietojen tilannetta, ja julkistetaan yritykset, joiden tuotetietojen tila on niin hyvä, että kriteerit täyttyvät pienellä vaivannäöllä. Samalla lyödään lukkoon päivämäärä, johon asti tuotetietoja voi vielä täydentää.

Seuraavassa vaiheessa valitsemme ehdokkaat jatkoäänestykseen. Jatkoon pääsevät yritykset valitsee LVI-INFO.fi:n henkilöstö erikseen määritellyin kriteerein (esim. kuinka paljon työtä ponnistus on edellyttänyt – kuinka paljon tuotetietoja yrityksellä on rekisterissä, kuinka aktiivisia yritykset ovat olleet esim. käymään koulutuksissa tai olemaan yhteydessä LVI-INFO.fi:n asiakaspalveluun). Jatkoon pääsee 4-6 yritystä.

Äänestys tapahtuu avoimena äänestyksenä LVI-INFO.fi:n julkisilla verkkosivuilla, ja siihen voi osallistua kuka tahansa sivuilla vierailija.

Koska palkinto on kiertopalkinto, se tulee joka vuosi luovuttaa eteenpäin uudelle voittajalle. Sama yritys voi siis voittaa palkinnon useamman kerran, mutta ei peräkkäisinä vuosina.

Homma Putkessa -aikataulu

Kesäkuu
Listaamme ehdokkaat, joiden tuotetiedot täyttävät kisan kritteerit, ja jotka ovat siis automaattisesti jo ehdolla loppuvuoden äänestykseen.

Elokuu
Julkistamme viimeisen päivän, johon asti yrityksen tuotetietoa voi vielä täydentää ja päästä mukaan kisaan.

Lokakuu
Äänestykseen valitut yritykset julkistetaan.

Marraskuu
Äänestys käynnissä marraskuun ajan.

Joulukuu
Voittajan julkistus ja kiertopalkinnon luovutus.